Anba tabaZi: «Kabri lor montagn li trouvé, bef divan so laport li pa trouvé»

Avec le soutien de

Ki li laktialité, ki li enn ti palab, ki li enn nouvel, tou kozé bon pou kozé. Ou preské… Anou al vey zafer anba tabazi.

N : Dir mwa enn kou ki serti enn dimounn éna bel bel lédikasion, mé li péna manier kozé…

L : Sirtou ek sa bann politisien ki nou éna la. Éna pé rod défons Maya l’abeille tou.

G : Wé… Sa figir dan PMSD-la, enn kozé pou li dir sa ? Li pou défons speaker.

O : Hmmmm… Kodabaccus ! An plis dé sa, enn dokter sa !

L : «Nou pou défons twa kot to kontan», koumsa linn dir sa.

«Kifer Pravind Jugnauth dir PMSD bizin vinn exkiz li ? Alor ki li, kan so bann lisien zapé, li pa tandé.»

G : Apré li vinn démann exkiz. Linn dir linn mal swazir so bann mo.

O : Bann politisien-la zot lag.. sal mem sa.

N : Selman, enn zafer mo pa pé tro konpran ladan la. Kifer Pravind Jugnauth pé dir PMSD bizin démann exkiz ?

L : Bé Kodabaccus inn fini dimann exkiz ! É Duval inn fini pran bann sanksion kont li dapré lord.

G : Ki serti vinn démann exkiz. Inn fini fané, apré pé rod vinn souy k… Apré lamor latizann ar sa bann kalité dimounn-la.

N : Mé mo pa pé tro konpran kifer Pravind Jugnauth pé dir parti-la bizin prézant so bann exkiz.

L : Dir Pravind Jugnauth kas enn poz do. Kan SAJ dir bann kozé ki pa bizin, sa li pa tandé sa ? Kifer li pa dir sorpa mem dimann exkiz lapopilasion ?

O : Bé sa nou minis mantor sa. Li, li gagn drwa zour dimounn kan li anvi, «pis» lor bann zournalis…

N : Wé, SAJ li, kan li dir ki li «foupamal» ek bann fam cleaners, sa sé pa enn ofans sa. Pa bizin exkizé sa.

O : É kan minis mantor ti insilté bann Rodrigé, Pravind Jugnauth inn bliyé tou. Li ti dir sipa li finn vini pou fourni dilo li. Sipa li bizin vinn begn zot osi !

G : Tousala mem lasos sa. Li vré ki séki Kodabaccus inn dir pa bon. Mé mo pa konpran kifer Pravind Jugnauth dir PMSD bizin vinn exkiz li ? Alor ki li, kan so bann lisien zapé, li pa tandé.
Ouswa li amenn rol sourd.

O : Wé, é pourtan li pann fer Soodhun démann pardon kan li ti maltret sa fam-la. É kan Rutnah ti tret enn zournalis fémel lisien, ki ti arivé sa, linn bliyé ?

G : Pa fini ! Kan Tarolah ti tir foto so kounouk dan twalet Parlman ti avoy fam, nou Prémié minis linpos pann trouv nanié pou dir la ?

L : Dapré lord, ti krétin so mémwar bien kourt…

N : Li bizin balié divant so laport avan ki li balié kot so prosin.

G : Wé, kabri lor montagn li trouvé, bef divan so laport li pa trouvé.

Mo d’lafin

O : Koumadir zot pa koné kouma Morisien été. Pli ou tourn paz, pli ou trouv zimaz dan sa Moris-la…

Publicité
Publicité
Rejoignez la conversation en laissant un commentaire ci-dessous.

Ailleurs sur lexpress.mu

Les plus...

  • Lus
  • Commentés
  pages consultées aujourd'hui Statistiques et options publicitaires